Vilka Vi Är

>Vilka Vi Är
Vilka Vi Är 2018-04-19T13:00:00+00:00

Vi är ett eventföretag som sysslar med träning, teambuilding och äventyrssport. Vi har lokaler över hela landet och som kunder har vi multinationella företag med affärsverksamhet i Europa, Mellanöstern och fjärran östern. Våra teambuildingaktiviteter drivs av erfarna professionella team.

Viktor Eriksson – Viktor är en erfaren coach, facilitator och tränare. Viktors approach till coaching är evidensbaserad och bygger på hans coachingpsykologicertifikat och Master i karriärcoachning. Denna kunskap och erfarenhet låter Viktors anpassa sin coachingstil och tillvägagångssätt för att möta behoven hos varje individuell klient och för att hjälpa dem förverkliga deras sanna potential. Han har tränat i varierade och ibland utmanande miljöer, från teambuilding på en ambassad i Beirut till företagsutbildning för NGO personal vid ett fiskodlingsprojekt i Bangladesh

Gabriel Berg – Vår direktör för organisatoriskt lärande är specialist på HR samt lärande & organisatoriskt lärande. Han är fellow i CIPD (Chartered Institute of Personnel & Development), legitimerad yrkespsykolog i BPS & har en filosofie magisterexamen i psykologi.

Leah Jonsson – Tidigare marknadsansvarig för ett stort mejeriföretag i UK och en erfaren eventmanager och professionell skådespelare som jobbat i NY, UK och Irland. Leah chefar för våra event.

Aron Holmgren  – Vår skojchef. Efter att ha rymt ifrån IT efter 16 år i medicin-, transport- och tv-företag, för han nu samman sina två favoritsaker (folk och lekar) för att försöka göra arbetsplatsen lite bättre, en dag i taget.

Ivar Wilson – Organisationsutveckling, utbildning och ledarskapsutveckling, programfacilitering och konsulttjänster. Med hans utbildning som auktoriserad revisor med KPMG (vänster hjärnhalva) och en utåtriktad personlighet (höger hjärnhalva), har han en unik kombination som låter honom jobba med väldigt olika personer och förmågan att, utifrån feedback, kommunicera med dem på en personlig nivå. Billy är licenserad facilitator inom “Insights Discovery”.

SÄKERHET

Säkerheten är ytterst viktig för oss precis som för våra klienter. Vi utvärderar varje event som vi åtar oss för att säkerställa att det är säkert för våra deltagare. Om risk föreligger, kommunicerar vi alltid detta klart tydligt till våra klienter.

MILJÖANSVAR

Vi försöker, där det är möjligt, att begränsa mängden sopor och har en mogen och ansvarstagande approach till sättet vi arbetar på, t ex.

  • Alla våra batterier är uppladdningsbara
  • Så mycket sopor som möjligt återvinns
  • Elektroniska fakturor och offertförfrågningar
  • Vi rättar oss efter god sedvänja såsom en etisk kod kallad “Leave No Traces” (Lämna Inga Spår)

Huvudkontor, Västmannagatan 39, 123 26 Stockholm, Sverige

Prata med en av våra experter nu!

+46 46 215 60 90

Twitter Uppdateringar