Deadline

Deadline 2018-04-20T09:44:38+00:00

UPPLÄGG

Utformat för grupputvärdering och ledaridentifiering, är DEADLINE ett fallorienterat strategispel via vår app, där lagen hjälper ett modeföretag planera anskaffning, transport och produktion av kläder. Utmaningen är att lösa uppgiften man får genom att välja en lösning som möter deadline till lägsta möjliga kostnaden. Inte olikt hur det ser ut på riktigt! Varje lag har en massa information till förfogande, som tidtabeller för transport, råvarupriser, produktionsscheman med mera. Arbetet utförs under intensive tidspress och bara för att det ska bli ännu jobbigare, uppdaterar deras mobiltelefoner dem hela tiden gällande saker som påverkar deras beslut – översvämningar, strejker och handelskrig bara för att nämna några!

“Allt som allt, en väldigt trevlig upplevelse…förde individerna samman så de blev del av en sammanhängande enhet!”

Prata med en av våra experter nu!

+46 46 215 60 90

ÖVERSIKT

LÄNGD:

90 minuter

ANTAL DELTAGARE:

8 – 100

PLATS:

Rikstäckande

EXEMPEL FRÅN EVENTPLANEN

Introdultion

Event

Rundar av