Äe Teambuilding Värt Investeringen?

>>Äe Teambuilding Värt Investeringen?

Äe Teambuilding Värt Investeringen?

2018-04-20T11:43:18+00:00

ROI på teambuilding

Företag ställs hela tiden inför den utmanande frågan som länge har berört utbildningsfrågan: hur bygger man bäst en samarbetsmiljö, där engagemangets värden och effekter går att mäta? Inom utbildning, avser detta inlärning, utveckling och kvalifikationer — där det inom företagsvärlden, istället översätts specifikt till produktivitet, moral och affärsverksamhet.

Den stora skillnaden de båda sektorerna emellan är att inom utbildning, finns kostnaderna ‘inbyggda’ i lönerna och interventioner med direkt inriktning på samma progressiva utfall   — där företagen istället måste investera kapital och/eller vinst specifikt i team-building aktiviteter och event, i förhoppning om att investeringen ska ge avkastning.

Även om båda sektorer kan använda anekdoter (“kommer du ihåg när …?”) för att kvalificera att försöken till team-building varit framgångsrika, rör sig företagandet nu snabbt in i en värld där det, som för lärarna, är avgörande att kvantifiera de framsteg som teambuilding försöken leder till och översätta dem i viktiga affärsmässiga resultat. Detta visar inte bara företagsledarna vad som fungerar och inte gör, utan dessutom avslöjas möjligheter för att leda mer effektivt i framtiden.

MÄTVERKTYG

Att mäta ROI på team building taktiken

I översättandet team-building försöken till kvantifierbara mått kan en mängd möjligheter och metoder finnas inkluderade, men alla behöver en startpunkt: en baslinje innan kalendern eller schemat med team-building aktiviteter införlivas. För ditt, överväg att titta på följande:

  • Frånvaronivåer
  • Produktivitetsnivåer
  • Nivåer på övertidstillfällen
  • Daglig/veckolig/månatlig vinst

Med hjälp av “Time-and-motion” studier kan man lättare identifiera hur tiden används av gruppen och ledningen. Detta är särskilt användbart när man sammanställer en översikt över mötenas frekvens, produktivitet och syften, ihop med punktlighet för personalpauser, arbetstakt, antal kundklagomål, och till och med personalklagomål.

Eftersom inga företag påverkas av precis samma faktorer och åtgärder, kommer de olika företagen ha olika baslinjeområden. Dessa exempel bevisar att en hel del alternativ kan identifieras och användas, beroende på gruppen, affärsfokus och behov.

BYGG IN BONDING

Nästa åtgärd är att introducera nyligen valda team-building aktiviteter. Vid val av övning, kom ihåg att huvudmålet med team-building aktiviteter är en ökad produktivitet — och att det huvudsakliga sättet som team building event åstadkommer detta är genom att olikartade grupper förs samman.

Kom ihåg att såna här event handlar om samarbete och inte tävlan, vilket ofta kan vara till skada för de övergripande verksamhetsmålen.  Var noga med att erbjuda kreativa övningar och aktiviteter där ‘ensamma’  arbetare inkluderas, där man bjuder in till samarbete, och underlättar att definiera gruppmedlemmarnas roller.

Aktiviteterna bör också framhäva individernas styrkor, innan man stärker personalen så att de tar med sig dessa kvaliteter tillbaka till arbetsplatsen. Att använda ett team event-företag för att underlätta detta verkar kanske dyrt utifrån antalet personer och aktivitetstyper som finns med i bilden, men så snart som mätverktygen har definierats, kan mätningen och hanteringen av resultatet bara vara till fördel. Det är rimligt att förvänta sig ökad kunskap inom företaget om en grupp, prestanda, produktivitet och utsikter.

GE EN RÖST ÅT GRUPPENS MEDLEMMAR

ROI på teambuilding

En jättebra team-building aktivitet som kostar mindre men som ändå kan ge värdefulla, mätbara resultat är att samla ihop och ställa direkta frågor till gruppen om diverse aspekter av företaget. En sådan session kan inkludera (men är verkligen inte begränsat till) en frågestund med gruppmedlemmar kring ett brett ämnesintervall. Här är några idéer:

Arbetsmiljö: överväg frågor kring önskade förbättringar, problemområden, eller till och med hälso- eller säkerhetsfrågor

Kontorshierarki eller ledningssystem: är alla bekväma med var de befinner sig? Finns det konflikter linjechefer emellan där någon personal känner sig undervärderad? Känner sig någon personal ‘fastkörd’ och förbisedd?

Löner och arbetsvillkor: även om detta ska finnas med i utvärdering- eller prestationshanteringsprocedurer, är det inget som kan tas för givet i alla företag, så personalen borde ges chansen att säga vad de tycker. Detta kan fixas relativt lätt om pengarna finns där och kommer vara ovärderligt ifråga om den lojalitet och produktivitet man får tillbaka.

Scheman: har företaget problem med dålig schemaläggning vilket innebär döden-på-mötet torsdagar för en del av personalen, eller att andra inte får tid över till kreativt tänkande? De som berörs av schemana kommer veta precis vad som funkar, eller inte, så fråga dem! Ta sedan deras responser med in i utvecklingen av nya processer och system – och mät resultaten.

HUR MAN FÖRVALTAR MÄTNINGAR

Till sist är det dags att återigen mäta dina resultat. Det är viktigt att komma ihåg att denna typ av investering i gruppen, särskilt om det är något ditt företag inte har gjort förut, ibland tar tid att få riktigt bra. Medan förbättringarna ibland syns snabbt (vilket är jättebra!), finns inga garantier för att ni kommer se någon omedelbar eller uppenbar avkastning på tiden eller pengarna som investerats –- i verkligheten är det så att resultaten från ansträngningarna kan komma att liksom droppa gradvis under månader eller åratal efter att ni vidtog åtgärden.

Det viktiga är att bibehålla fokus, då detta också uppmuntrar till personalens engagemang – låt dem inte tro att dina ansträngningar bara var ett engångsförsök, för det uppmuntrar inte till lojalitet!

Det bästa har inte kommit än; ROI för teambuilding

Syns inga förbättringar av ansträngningarna, prova då att byta taktik till team eventen eller aktiviteterna som närmast kompletterar dina affärsmål. Se till att reflektera både ledningssidan i mätningen och att få personalen att inse att de, precis som företaget, är värda en investering.