5 Enkla Steg Till Jättebra en-till-en Möten

>>5 Enkla Steg Till Jättebra en-till-en Möten

5 Enkla Steg Till Jättebra en-till-en Möten

2018-04-20T11:43:26+00:00

Är du chef, är det så viktigt att du avsätter tid till regelbundna en-till-en möten. Era skrivbord kanske står 4 meter isär och du kanske tycker att du har full koll på var någon befinner sig, men du kommer behöva ha regelbundna en-till-en. Sådana skapar ett utrymme där de vet att det handlar om dem som individer och en plats där du verkligen kommer lyssna på deras hopp, drömmar, rädslor och bekymmer. Det här ger en mer djuplodande konversation än du kommer kunna ha när ni diskuterar de vardagliga operativa frågorna.  Så se till att få in de där en-till-en mötena i kalendern och följ nedanstående enkla steg för att ni båda ska tycka att de är värda att lägga tid på.

Steg Ett – Fokusera på förberedelse

Ta fram anteckningarna du tog vid det senaste en-till-en mötet med personen ifråga. Ta en titt på huruvida ni båda har fullföljt vad ni åtog er. Ställ några riktigt bra frågor till dig själv…

Vad behöver jag tala om för honom / henne? (Om beteenden, projekt, nyheter, möten, arbetsbelastning, planer)

Vilken för positiv feedback har jag att ge?

Vilken feedback behöver jag ge kring utveckling / justering?

Finns det något jag kan delegera eller involvera honom / henne i för att hjälpa dem utvecklas?

Boka en plats och tidpunkt då du kan få fokus och tala fritt utan störningsmoment och om något dyker upp och du måste boka om, boka då alltid om där och då snarare än någon ospecificerad tid i framtiden.

Steg Två – Fokusera på Dem

Den här stunden är deras. De bör stå för det mesta av pratet (en tumregel är 70%) och allt bör handla om dem. Ställ riktigt bra frågor till dem som…

Hur är saker och ting i allmänhet?

Hur väl beskriver din arbetsbeskrivning vad du är sysselsatt med för närvarande?

Vad tillfredsställer dig mest i arbetet för närvarande?

Vad har varit viktiga prestationer för dig sedan vårt senaste en-till-en?

Vad har inte gått så bra sedan vårt senaste en-till-en?

Vad har stått i vägen för framgång?

Vad har du lärt dig av det här?

Vad behöver du utveckla för att säkerställa framgång?

Vad gör jag som hjälper / hindrar?

Steg Tre – Fokusera på uppdateringar och nyheter

Vad mer kan du dela med dig av till dem för att de ska känna att de har spenderat tiden på ett väldigt bra sätt? Vad kan du informera dem om, vad kan du ge dem specifik feedback på?

Vad mer behöver vi följa upp på från förra gången?

Vad behöver jag uppdatera dig kring?

Vilken feedback behöver jag ge dig?

Vilka idéer har jag haft för att hjälpa dig i din roll?

Vad mer kan jag berätta för dig gällande projekt x?

Vad tänker du om de här förändringarna?

Hur tänker du kring y?

Hur tror du att vi skulle kunna göra detta bättre?

Vad kan jag delegera till dig som ger stöd åt din utveckling inom de områden som intresserar dig?

 

Steg Fyra – Fokusera på framtiden

Att hålla gruppmedlemmarna nöjda, produktiva och kvar i organisationen handlar i mångt och mycket om att matcha deras behov med rätt arbetsroll. Kanske finns det sätt för dem att utvecklas till att bli mer effektiva i sin roll. Kanske kan deras roll justeras för att passa dem bättra och göra det möjligt för dem att få ut mer av sina förmågor i jobbet? Kanske finns en ny roll som kan skapas eller som de kan gå vidare till. Ställ några frågor till dem kring detta…

Berätta vad du har lärt dig under detta projekt.

Vilka ambitioner har du för din karriär?

Hur skulle de kunna passa in i planerna för organisationen?

Vilken utbildning och utveckling tror du vore till hjälp för dig?

Vart skulle du vilja lägga ditt fokus fram till nästa gång?

Steg Fem – Fokusera på avslut

Tacka dem för tiden de har lagt och att de varit öppna. Fråga dem vad du hade kunnat göra annorlunda för att detta en-till-en möte ännu mer användbart.

När bör vi ses nästa gång för att se över utvecklingen?

Vem av oss ska ha gjort vad när?

Läs igenom anteckningarna du tagit och för över saker som behöver föras över till uppgiftslistor, projektplaner, journaler och almanackor. Fullfölj åtagandena du har gjort och utvecklingsåtgärderna du bestämt dig för när du schemalägger nästa en-till- en!