Få Engagemang

>>Få Engagemang

Få Engagemang

2018-04-20T11:43:36+00:00

Att få med hela gruppen på ett nytt initiativ på jobbet är inte alltid en dans på rosor… där vissa är all in och taggade att komma igång, känner sig andra försiktiga och behöver få veta mer, där ett väldigt litet fåtal helst skulle fortsätta med rutinen och stanna i sin bekvämlighetszon.

Problemet är att, den här blandade responsen troligtvis är vad du ställs inför om du har i uppdrag att få med din grupp på en team-building aktivitet… och är möjligtvis hela anledningen till att team-building ens finns på kartan! Så då är frågan hur du väcker entusiasmen för att delta i gruppaktiviteter bland de mest motvilliga lagspelarna? Det här är en viktig fråga och på Team Tactics adresserar vi den på följande sätt:

Förutse “måste vi?” elementet

Som en chans att göra roliga och spännande saker med kollegorna, kan team building-aktiviteter bli roliga för alla, men när såna aktiviteter är obligatoriska får de en ledningsagenda med eftersmak av “görs mot”, snarare än “görs med”. Chefer som fattar grejen kommer förstå detta och förebygga sådana problem genom att:

  • Bjuda in till förslag kring om gruppaktiviteter som individerna föredrar.
  • Ta reda på vilka gruppmedlemmar som är svårast att nå och lägga manken till för att reda ut vad de går igång på (inte så att du kan fjäska för dem på bekostnad av lagets andra medlemmar, utan för att se till att du kan ta hänsyn till alla personligheter).
  • Byta ut “samma gamla”-arbetsdagar mot aktiviteter istället för att vänta dig att gruppen skulle ägna sin fritid åt att delta. Att få betalt för en lite roligare aktivitet än de vanliga arbetsuppgifterna är ett bra sätt att få med alla på tåget och kan, vad gäller lagmoral och produktivitet, vara mer kostnadseffektivt än en vanlig arbetsdag.

Adressera “vad är poängen?” frågan

Varje lag har en inneboende cyniker och att lyckas förutse man “vad är poängen?” frågan när man tillkännager ett team event kan vara snabbaste sättet att neutralisera dåliga vibbar som hade kunnat underminera hela eventet. Var noggrann med att:

  • Kommunicera eventets värde, där du lägger vikt vid inte bara det generella värdet för företaget (förbättrad kommunikation, produktivitet etc.) utan också hur individerna kan dra professionella och personliga fördelar av det.
  • Att ställa dig själv frågan “vad får jag ut av det?” ifrån medlemmarnas synvinkel – och att presentera detta för dem innan de ens kunnat ställa frågan demonstrerar att deras behov, inte bara företagets, tas i beaktande.

Förutse alternativ

Kräver dina vanliga arbetsmetoder att laget jobbar på ett speciellt sätt, så överväger lagaktiviteter som låter individerna utforska och utveckla andra förmågor, som ett sätt att få alla att göra något som är lite annorlunda:

  • Krävs det vanligtvis att din grupp är väldigt analytiska, provar du på team building-aktiviteter som kräver att de tänker och jobbar kreativt som omväxling. Med detta kan de tänka djupare vid senare tillfällen och chansen ökar för kreativt tänkande när det vanliga arbetet återupptas.
  • Är möjligheter till befordringar på gång, ha då aktivitetsdag som låter gruppens medlemmar utveckla och demonstrera sina ledarskapsförmågor på ett informellt sätt.

Gör så att det handlar om andra

Även om det är så att ditt företag i slutändan kommer dra fördel av att anordna aktiviteter för de anställda och teambuilding genom en höjning av moralen, produktiviteten och till och med genom att frånvaronivån sänks, skulle du också kunna se till att man ser på dagen som att det handlar om ge stöd åt någon annan.

Slutligen, glöm inte att spela in och spara eventet i fotografier och video och få feedback från din grupp och andra eventuella deltagare så snart som möjligt efteråt, för att hjälpa till att framkalla tankar kring teambuildingaktiviteter som mer handlar om “nästa gång så…” än “aldrig igen…”!