Konflikter Inom Gruppen

>>Konflikter Inom Gruppen

Konflikter Inom Gruppen

2018-04-20T11:43:44+00:00

Gruppkonflikten är ingen ofrånkomlig händelse, men ganska vanlig så fort folk jobbar ihop. Vad orsakar konflikter i arbetet? Olika källor finns, där var och en av dem har sätt på vilka de bör och inte bör adresseras. Rätt hantering av en konflikt kräver att man vet hur den uppstod.

 

VAD ORSAKAR KONFLIKTER?

I allmänhet, härrör konflikter från att en eller flera personer uppfattar en annans handlingar som sårande, inkorrekta, felaktiga, eller inte till hjälp. Personer som är inblandade i en konflikt med varandra på arbetsplatsen är oförmögna att se saker från den andras perspektiv; därför, upplever de att de har förfördelats och att den andra ansvarar för att åtgärda felet.

Denna typ av fråga kan uppstå ur nästan vilken situation som helst då allt som krävs är en meningsskiljaktighet. Ofta ligger samma händelser bakom många av arbetsplatsernas konflikter. Här är några av de vanligaste orsakerna till gruppkonflikter.

 

VANLIGA ORSAKER TILL ATT GRUPPER UPPLEVER KONFLIKTER:

Konkurrens

En gnutta konkurrens kan svetsa samman gruppen, men med den kan också friktionen mellan gruppmedlemmarna öka. Alla typer av konkurrens kan leda till konflikt. Oavsett om de anställdas intressen strider mot varandra där man eftersträvar andra mål än gruppens, konflikter finns gällande begränsade resurser som behövs för olika uppgifter, eller gruppens medlemmar vill åt ett personligt erkännande snarare än ett erkännande av gruppen, kan konflikter uppstå.

Skilda arbetsbeteenden

Någon som av naturen har sina egna vanor och handlingssätt på jobbet kommer normalt att vara emot att en annan gruppmedlem kommer in och förstör de handlingssätt med egna arbetssätt. Detta händer oftare i nya grupper, när dess medlemmar blir varma i kläderna vad gäller att jobba ihop.

Man ignorerar normal gruppraxis

Om någon av gruppens medlemmar vid någon tidpunkt börjar agera på ett sätt som strider mot normalt gruppbeteende och förväntade handlingar, kan konflikter uppstå medlemmar emellan. Över tid kan denna typ av konflikt snabbt få spridning tills hela gruppen omfattas av den, så ifall detta är källan till konflikten i din egen grupp behöver du adressera den snabbt.

Man presterar inte bra nog

Ibland händer det att en gruppmedlem inte bidrar lika mycket, konsekvent gör ett dåligt jobb, eller i allmänhet är omotiverad vad gäller att få något gjort ordentligt. I sådana fall blir andra lätt frustrerade på den personen vilket kan leda till konflikter.

Vaga arbetsscenarier

Grupper som saknar klart definierade mål hamnar ofta i bråk om vad det är de egentligen försöker uppnå. Det är upp till ledningen och ledande figurer att se till att målen läggs upp på ett sätt som alla gruppens medlemmar förstår sig på.

Ett annat vagt arbetsscenario som kan leda till problem är ifall gruppens medlemmar har olika idéer kring hur målet ska nås. Denna ambivalens kring vad som ska göras som uppstår när man inte har tänkt ut tydliga åtgärder är en väldigt vanligt förekommande konfliktkälla i många arbetsgrupper.

Inget gruppansvar

Bristen på ansvarstagande individuellt och som grupp kan förvärra alla ovanstående problem och eskalera en situation som inte hade behövt leda till konflikt till en fullskalig gruppkonflikt.

HJÄLP MED ATT NAVIGERA GRUPPKONFLIKTER

Samtidigt som gruppledare och chefer aldrig helt kan undvika konflikter, är det viktigt att man lär sig hur gruppen kan ta sig igenom konflikttillfällena innan gruppen slits itu och blir förlorar sitt värde.  Lär dig känna igen källan till konflikten och svara på den innan det går överstyr.

Vi har verktyg och program som kan ge stöd vid sådana problem, såsom Team Management Profile and MBTI